Videos Secundaria (Descarga)
/cms/uploads/image/file/309093/linea_2-1.jpg
Cápsulas

/cms/uploads/image/file/316101/Secundaria1_autoestima.jpg /cms/uploads/image/file/316100/Secundaria2_evitapensarenabsolutos.jpg /cms/uploads/image/file/316129/Secundaria3_Manejo-de-emociones.jpg /cms/uploads/image/file/316103/Secundaria4_Evita-pensar-catastr_ficamente.jpg
/cms/uploads/image/file/316104/Secundaria5_-Evita-la-presi_n-social-ni_o.jpg /cms/uploads/image/file/316105/Secundaria6_-Evita-la-presi_n-social-ni_a.jpg /cms/uploads/image/file/316106/Secundaria7_Soluci_n-de-conflictos.jpg /cms/uploads/image/file/458420/evita.jpg
/cms/uploads/image/file/316108/Secundaria9_Valorar-la-familia.jpg /cms/uploads/image/file/316109/Secundaria10_Empat_a-familiar.jpg /cms/uploads/image/file/316110/Secundaria11_Colaboraci_n-familiar.jpg /cms/uploads/image/file/316111/Secundaria12_Respeto-en-la-familia.jpg

/cms/uploads/image/file/309093/linea_2-1.jpg
Alumno

/cms/uploads/image/file/410326/masculinidad_nv.png /cms/uploads/image/file/410321/presion_social.png    

/cms/uploads/image/file/309093/linea_2-1.jpg

Docente

/cms/uploads/image/file/364253/orientaciones_secundaria1.png /cms/uploads/image/file/364259/orientaciones_secundaria2.png /cms/uploads/image/file/364260/orientaciones_secundaria3.png
/cms/uploads/image/file/340586/mural_link.jpg /cms/uploads/image/file/340587/obra_link.jpg /cms/uploads/image/file/332591/link_juego_didactico.jpg
/cms/uploads/image/file/332592/link_campa_a_difusion.jpg /cms/uploads/image/file/332593/link_modelo_debate.jpg /cms/uploads/image/file/340588/sesion_link_video.jpg

/cms/uploads/image/file/309093/linea_2-1.jpg
Familias

/cms/uploads/image/file/364265/orientaciones_secundaria_taller1.png /cms/uploads/image/file/364264/orientaciones_secundaria_taller2.png /cms/uploads/image/file/410327/tu_mejor_red_social.png

/cms/uploads/image/file/309093/linea_2-1.jpg
Serie 1 - Cultura de convivencia
Alumnos

/cms/uploads/image/file/410313/autoestima.png /cms/uploads/image/file/410315/emociones.png /cms/uploads/image/file/410316/convivencia.png
/cms/uploads/image/file/410317/Las-reglas.png /cms/uploads/image/file/410318/conflictos.png /cms/uploads/image/file/410319/familias.png

/cms/uploads/image/file/309093/linea_2-1.jpg
 

Serie 2 - El ABC de la convivencia
Alumnos

/cms/uploads/image/file/417537/el_abc_asertividad_sitio.png /cms/uploads/image/file/417538/el_abc_autoconocimiento_sitio.png /cms/uploads/image/file/417539/el_abc_autoregulacion_sitio.png
/cms/uploads/image/file/417540/el_abc_empatia_sitio.png /cms/uploads/image/file/466697/resiliencia.jpg /cms/uploads/image/file/417542/el_abc_evita_juegos_sitio.png
/cms/uploads/image/file/417543/el_abc_escucha_activa_sitio.png    

 

/cms/uploads/image/file/309093/linea_2-1.jpg

Serie 3 - Valores de la convivencia escolar
Alumnos

/cms/uploads/image/file/466686/honestidad.jpg /cms/uploads/image/file/446682/serie3_solidaridad.jpg /cms/uploads/image/file/466639/responsabilidad.jpg /cms/uploads/image/file/466646/respeto_video.jpg /cms/uploads/image/file/466653/perseverancia.jpg

/cms/uploads/image/file/309093/linea_2-1.jpg
Serie 4 - Igualdad de género
Alumnos

/cms/uploads/image/file/446683/igualdad.jpg /cms/uploads/image/file/446685/ESTEREOTIPOS.jpg /cms/uploads/image/file/446686/Masculinidad.jpg /cms/uploads/image/file/446687/Presion.jpg

/cms/uploads/image/file/309093/linea_2-1.jpg
Serie 5 - ABC de seguridad
Alumnos

/cms/uploads/image/file/458413/1.jpg /cms/uploads/image/file/458414/2.jpg /cms/uploads/image/file/458415/3.jpg
/cms/uploads/image/file/458416/4.jpg /cms/uploads/image/file/458417/5.jpg /cms/uploads/image/file/458418/6.jpg

/cms/uploads/image/file/309093/linea_2-1.jpg

Serie 6 - ABC de la convivencia familiar
Alumnos

/cms/uploads/image/file/462464/boton_videos_seguridad_familia.jpg /cms/uploads/image/file/462465/boton_videos_REGLAS_FAMILIA.jpg /cms/uploads/image/file/462466/boton_videos_AUTOESTIIMA_FAMILIA.jpg /cms/uploads/image/file/462467/boton_videos_LA_FAMILIA_MEJIR_EQUIPO.jpg

/cms/uploads/image/file/309093/linea_2-1.jpg
Videos de apoyo
Comunidad escolar

/cms/uploads/image/file/332582/link_testimonios.jpg /cms/uploads/image/file/410331/dia_antiacoso.png /cms/uploads/image/file/439764/extraescolares.jpg /cms/uploads/image/file/462468/boton_videos_AVANCES.jpg


/cms/uploads/image/file/309093/linea_2-1.jpg
Cápsulas once niños

/cms/uploads/image/file/445500/la_palabra.jpg /cms/uploads/image/file/446689/once_emociones.jpg /cms/uploads/image/file/447565/CONVIVO.jpg
/cms/uploads/image/file/449646/boton_videos_audiovisuales_11.jpg /cms/uploads/image/file/459520/boton_videos_audiovisuales_once.jpg /cms/uploads/image/file/466731/manejo_conflictos.jpg

/cms/uploads/image/file/309093/linea_2-1.jpg
/cms/uploads/image/file/466781/NUEVO_INICIO_BOTON.jpg