Videos para Capacitación Preescolar (Descarga)
/cms/uploads/image/file/309093/linea_2-1.jpg
/cms/uploads/image/file/316731/vinculos_afectivos.jpg
/cms/uploads/image/file/309093/linea_2-1.jpg
Docente

/cms/uploads/image/file/364232/tutorial1.png /cms/uploads/image/file/364233/tutorial2.png /cms/uploads/image/file/364234/tutorial3.png
/cms/uploads/image/file/364235/tutorial4.png /cms/uploads/image/file/364236/tutorial5.png /cms/uploads/image/file/364237/tutorial6.png

/cms/uploads/image/file/309093/linea_2-1.jpg
Serie 1 - Cultura de convivencia

/cms/uploads/image/file/410313/autoestima.png /cms/uploads/image/file/410315/emociones.png /cms/uploads/image/file/410316/convivencia.png
/cms/uploads/image/file/410317/Las-reglas.png /cms/uploads/image/file/410318/conflictos.png /cms/uploads/image/file/410319/familias.png

/cms/uploads/image/file/309093/linea_2-1.jpg

Serie 2 - El ABC de la convivencia

/cms/uploads/image/file/417537/el_abc_asertividad_sitio.png /cms/uploads/image/file/417538/el_abc_autoconocimiento_sitio.png /cms/uploads/image/file/417539/el_abc_autoregulacion_sitio.png
/cms/uploads/image/file/417540/el_abc_empatia_sitio.png /cms/uploads/image/file/417541/el_abc_resilencia_sitio.png /cms/uploads/image/file/417542/el_abc_evita_juegos_sitio.png
/cms/uploads/image/file/417543/el_abc_escucha_activa_sitio.png    

/cms/uploads/image/file/309093/linea_2-1.jpg
Serie 3 - Valores de la convivencia escolar

/cms/uploads/image/file/417557/el_abc_honestidad_sitio.png

/cms/uploads/image/file/309093/linea_2-1.jpg
2 de Mayo - día internacional contra el acoso escolar

/cms/uploads/image/file/410331/dia_antiacoso.png
/cms/uploads/image/file/309093/linea_2-1.jpg
/cms/uploads/image/file/318544/NUEVO_INICIO.png